Our TeamSuresh Venkatachari

Chairman and CEO

Prashant Shah

President and COO (...

M.K Srinivasan

Executive Vice President...

Vish Sundar

CFO

Raman Sanchulla

Senior Vice President (...

V. Murali Raaman

Senior Vice President (...

Our Team Popup